Look to Norway! Men hvor er det blitt av Hans Skjervheim?

Look to Norway! Men hvor er det blitt av Hans Skjervheim? Overskriften fortjener en forklaring: For godt et år siden sa den danske utdannelses- og forskningsministeren, Søren Pind, at det var på tide å innføre eksamen filosofikum ved de danske læreanstaltene. Det er smått med moralen, og dannelsen i ferielandet for tiden. Ministeren mente at … Mer Look to Norway! Men hvor er det blitt av Hans Skjervheim?

Vintage: Ikke et ondt om Sex

Jeg har skrevet et utall av artikler for det danske bransjebladet, Markedsføring. Hele artikkelserier. Men også enkeltartikler, som denne. Noe av innholdet er teknologisk passé, men når det gjelder artikler, som handler om den bløtere delen av markedskommunikasjon, står disse innholdsmessig intakt. Voice Response er ikke så aktuelt etter at vi har fått internett. I … Mer Vintage: Ikke et ondt om Sex

En Kongelig Ankomst

Hvis Det danske kongehus, i midten av siste århundre, hadde bedt meg male den kongelige ankomst til Christiansborg Slotskirke i København, kunne det kompositorisk ha sett slik ut. Utfordringen er selvsagt, at jeg ikke er maler. Dessuten er dette ikke kongen, men Kronprins Frederik. Og hans familie. Slik kan det gå. København. den 14. mars … Mer En Kongelig Ankomst