Forfatter

Knut Skjærven er freelance skribent, kommentator, forsker og fotograf. Han bor og arbeider i København.

Han har skrevet et utal av artikler om kommunikasjon, og har i mange år arbeidet som kommunikasjonskonsulent, leder og forretningsutvikler i en av danmarks største bedrifter, TDC.

Han har skrevet bøkene Filmvidenskab. Et fænomenologisk Essay og Godkendt. Manual for reklamekøber. Begge på dansk.

Han har drevet kursusvirksomhet i samarbeide med Dagbladet Børsen, Dansk Annoncørforening og Civiløkonomerne.

Knut Skjærven har stor interesse i ‘street photography’ og visuel kommunikasjon. Han har drevet bloggene: Barebones Communication (2007);
Berlin Black and White (2010); Phenomenology and Photography (2010); Street Photographer’s Toolbox (2012); The Europeans (2014).

I dag poster han mest på On Street Photography and Other Life-Changing Events, som han startet i 2014.

Knut er eneleverandør av fotografier til prosjektet Autobiography of Intercultural Encounters under Europarådet (Council of Europe).  I 2015 anbefalte Europarådet ham til prestisjeprisen HCB Awardsom utdeles av HCB Foundation, Paris, og Fondation D’entreprise Hermès, Paris.

I 2014 ble han intervjuet af Financial Times for sitt arbeid med fotografi. Han holder årlige workshops om ‘street photography’. Som regel i Berlin.

Ad Notam ble startet i januar 2018. Her kommer innlegg skrevet på norsk, dansk eller engelsk. Om filosofi, kommunikasjon, vitenskap, bilder og annet. Det kommer ikke spesielt til å handle om fotografi.

Knut Skjærven er cand. mag. i filosofi og estetikk fra Universitetet i Bergen. Han er mag. art. i Filmvitenskap fra Københavns Universitet.

Han har lederutdannelse blant annet fra INSEAD i Frankrike.

Velkommen
København, 18. januar, 2021. (Oppdatert).

Knut Skjærven is a Norwegian writer, blogger and photographer working out of Copenhagen, Denmark. He can be reached at knutATskjaerven.com. This blog was initiated in January 2018. It will hold articles and photographs written in Norwegian, Danish and English. He holds degrees from Bergen University and Copenhagen University.