Fotografi

Ultimate Selfi 30102014 (1 of 1)

Jeg har igjennom noen år har vært opptatt av en bestemt type fotografering som internasjonalt kalles street photography (gatefotografi).

Det handler om spontane bilder som ikke er arrangert. Som oftest med urbane motiver. Alltid med mennesker og gjerne med et visuelt poeng. En historie. Et decisive moment.

Prosjektet har gått godt, og har inntil videre medført to utstillinger.

Det har medført at jeg er leverandør til Council of Europe på et prosjekt om interkulturell forståelse: Autobiography of Intercultural Encounters.

Council of Europe omfatter 47 land, og en befolkningsgruppe på 820 millioner mennesker. Øverste sjef er Thorbjørn Jagland.

Fra tid til annen vil jeg publisere fotografier på bloggen. Se ellers New Street Agenda.